Maundy Thursday

DATE : Mar 28, 2024
Author • City Government of Iligan

𝐉𝐮𝐚𝐧 𝟏𝟑:𝟏

"Sa wala pa ang Pista sa Pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang takna nga siya mobiya niining kalibotana ug moadto sa Amahan. Kay gihigugma niya ang mga iya nga ania sa kalibutan, gihigugma niya sila hangtud sa katapusan."

#MaundyThursday #SemanaSanta2024 #HolyWeek #HolyWeek2024
#IliganCity

We would like to hear from you

Send us your feedback, comments and suggestions to help improve our services

Iligan City